ЖИВАК
22.03.2019г. Петък 19.30 часа
Продуцентска къща Креди Арте
City Mark Art Centre
14 лв.
ЦИГУЛАРКАТА НА БОГА
29.03.2019г. Петък 19.30 часа
Продуцентска къща Креди Арте
City Mark Art Centre
14 лв.
ПРЕДГРАДИЕ
16.04.2019г. Вторник 19.30 часа
Продуцентска къща Креди Арте
City Mark Art Centre
от 10 до 14 лв.