Театрални новиниШести фестивал на младите в изкуството "Виа понтика" - Балчик 2013

27.08.2013

Шести фестивал на младите в изкуството
За шести пореден път прелетните птици в изкуството ще спрат своя полет в град Балчик. С огромно  удоволствие Ви каним на поредното  издание на фестивала, където ще имате възможността да станете част от творческата  атмосфера, в която ще се потопи градът. С всяка една изминала година екипът на фестивала развива и разработва форума в посока на неговата интернационалност и  интерерактивност.
Художници,  музиканти, театрали, фотографи,  кинодейци, ще представят своите професионални търсения, които ще  осеят   целия град с изложби представления, концерти и прожекции. В тазгодишното издание акцентът е върху кукленото изкуство. В международната селекция е включен специално поканения спектакъл на Академичния Театър от Ростов на Дон „Вишнева градина” от А.П.Чехов, както и отличеният с „Аскеер 2013” за Дебют моноспектакъл на младия актьор Димитър Живков. За първи път част от програмата в тазгодишното издание ще се проведе и в КК Албена.

Tази година във фестивалната програма са включени четири изложби на студентите от Национална Художествена Академия, четири концерта на студентите от Национална Музикална Акдемия „Панчо Владигеров”,  пет спектакъла на студентите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, като два от тях са премиерни заглавия за Фестивала – „Сън в лятна нощ” от Уилям Шекспир и „Рейс” от Станислав Стратиев. Наред с трите национални академии, Сдружението с нестопанска цел „COMMONSTEP” също представя свои проекти – фотографска изложба, документални филми, музикално изпълнение, както и изложба на децата, настанени в центровете за бежанци в България, които акцентират върху продължаващите вече повече от две години събития в Сирия. Пловдивският Фолклорен ансамбъл „Тракия” също се присъединява към програмата на Фестивала и ще изнесе два фолклорни концерта, чиято програма е наситена с музикални и танцови номера от различните фолклорни области в България.

Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика” 2013 Ви очаква!

Станете част от полета на птиците!

НАТФИЗ
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” е фактор в културния живот на България, към който малцина са останали безразлични. Нейното създаване и изграждане е израз на разбирането, че тези изкуства са необходими за националната ни идентичност. Днес Академията е една модерна учебна институция, неотменна част от българското образование, което е един от символите на българската духовност.
НАТФИЗ непрестанно разширява, осъвременява и обогатява своята дейност. На студентите се предлагат широк спектър от специалности и програми, някои от които са уникални за страната и могат да се изучават единствено тук. В Академията преподават висококвалифицирани специалисти с богат творчески и педагогически опит. Процесът на прилагане на теорията към професионалната практика е съществен за образователната философия. Възпитаниците на НАТФИЗ придобиват широки творчески, критически, изпълнителски и постановъчни умения и квалификации. Много от тях изграждат блестящи кариери в България и в чужбина.

НМА
Националната музикална академия “Проф.Панчо Владигеров” е единственото висше училище за професионални музиканти в България, което включва пълния спектър на музикално-теоретичните и изпълнителски специалности. Националната музикална академия има сключени договори за творческо и научно сътрудничество с много европейски висши училища по изкуствата. Нейният принос за развитието на националната култура и международния престиж на музикалното ни изкуство е голям, доказан многократно с високата оценка и признание на успехите на българските музиканти. В учебно-творческия процес участват като професори едни от най-ярките дарования на съвременната българска музикална школа, чието творчество е част от световните художествени достижения. Тяхното изкуство е атестат за високото ниво на българското музикално образование, едно съчетание между най-ярките образци на европейската и световната музикална култура и богатите български музикални традиции.

НХА
Днес някогашното рисувално училище се нарича Национална художествена академия, която продължава да бъде най-авторитетната българска институция за подготовка на професионални художници в областта на изящните и приложни изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията и историята и теорията на изкуството (в образователно-квалификационните степени „магистър”, „бакалавър” и образователната и научна степен „доктор”). Задачите, изпълнявани от академичното ръководство, са свързани със стратегическите дела на НХА. Те са повишаването на качеството на обучение и равнището на преподавателския състав, укрепването на авторитета на Академията в духовния живот в България и утвърждаване на нейната съвременност в съзнанието на студентите и обществеността. Така Академията неизменно се развива и усъвършенства по посока на специфичната си образователна и културна дейност.

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ТРАКИЯ”
Фолклорен ансамбъл “Тракия” – гр. Пловдив е създаден през 1974 г.и още с премиерата на 05.09.1975 година наложи своя неповторим стил на авторство и изпълнение. Спектаклите на ансамбъла излизат от рамките на традиционните концерти и по един блестящ начин разкриват огромното фолклорно богатство на България от всички етнографски области. Изключителното очарование и хипнотично сценично въздействие се дължат на синкретизма на представленията: Песни, танци, мелодии, ритуали са вплетени в неповторим спектакъл. Съществен принос за този неувяхващ творчески заряд винаги са имали и изпълнителите, които са настоящи студенти и вече завършили специалисти от Академията  за музикално танцово и изобразително изкуство. Вече 38 години “Тракия” е новатор в музикалните и танцови форми, като нито за миг не прекъсва връзката на съвременното изкуство с дълбоките корени  на българския фолклор, обреди и легенди.До сега са изнесли хиляди концерти във всички краища на България и 52 страни по света на всички континенти като: Франция, Италия, Белгия, Германия, Финландия, Австрия, Япония, Индия, Индонезия, Шри Ланка, Иран, Ирак, Сирия, Израел, Алжир, Мароко, Танзания, Мозамбик, Мексико, Колумбия, Куба и много други. Главен художествен ръководител и хореограф на ансамбъл „Тракия” е Даниела Дженева.

УНИВЕРСИТЕТСКИ ТЕАТЪР – НБУ
Разпознавания като Театър на голия охлюв е  създаден през 2000 година като самостоятелна структурна единица в рамките на Нов български университет, където има многогодишна театрална практика. Всеки сезон Театър на голия охлюв се появяваше на сцената на един или друг столичен театър, търсейки своето място и публика. През февруари 2010 година  официално бе открита Университетската театрална база, която приюти странстващата практика на Театър на голия охлюв  и  е най-новият театър на София. Екипът на Университетския театър се надява, че ще се постави началото на  други и още партньорства за НБУ и ще се разшири възможността за правене на театър -  за младите, за иновативните, за всички, които харесват и правят добър театър.Театърът има за цел да представя разработки на преподаватели и студенти от Нов български университет, както и да създава творчески партньорства в национален и международен контекст.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА - УНИВЕРСИТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА в Белград, Сърбия

ФПИ е част от Университета по изкуствата в Белград, който от своя страна е съставен от четири факултета: Факултет за изящни изкуства, Факултет за приложни изкуства, Факултет за музикални изкуства и Факултет за драматични изкуства. Основан е 1947 година и има 12 специалности разделени в три направления: приложни изкуства, дизайн и консервация и реставрация.

CILECT
Създадена в Кан през 1955 г. СИЛЕКТ е асоциация на най-големите в света училища за кино и телевизия и към 2012 г. включва 149 институции от 58 страни и 5 континента. Нейната основна цел е да развива и поддържа стандартите на преподаване и обучение в училищата - нейни членове и да спомага за разпространението на аудиовизуалната грамотност в културното и комуникационно развитие на човечеството, както и да осигурява средства за обмен между различните училища от различните страни и да им осигури оптимално развитие спрямо техните образувателни структури. CILECT е най- голямата асоциация на световните кино академии. Дейноста на CILECT е посветена на регионалното и междунарадно сътрудничество между нейните членове, както и насърчаване за развитие на киното и телевизията в развиващитете се страни.

ИНСТИТУТ СЕРВАНТЕС-СОФИЯ

Институт Сервантес е обществена институция, създадена през 1991 г. в Испания с цел да подпомага обучението по испански език и разпространението на испанската и испаноамериканската култура. Седалищата на института се намират в Мадрид и в Алкала де Енарес, а центровете му са разположени на четири континента. Цели и функции на института са: да организира общоезикови и специализирани курсове по испански език и по другите официални езици в Испания; от името на Министерството на образованието и науката на Испания да издава дипломите по испански като чужд език (DELE) и да организира изпитите за придобиването им; да осъвременява методите на обучение и подготовката на преподавателите; да оказва съдействие на дейността на испанистите; да участва в програми за популяризиране на испанския език; в сътрудничество с други испански и испаноамерикански организации, както и с обществени институции в страната-домакин, да провежда разнообразни дейности, свързани с разпространението на културата; да предоставя на разположението на интересуващите се библиотеки, оборудвани с най-нови технологии.

COMMONSTEP - Неправителствена организация
Зачитането на човешките права и достойнство наред с принципите на свобода, демокрация, равенство и законност, са ценности общи за всички хора по света. На тази
база през 2010г. е създадена  неправителствена организация „ Комънстеп“. Дейността на сдружението е свързано с развитие и налагане на ценности, модели на поведение в обществото, допринасящи за преодоляването на различията и сближаване между
представителите и последователите на монотеистичните религии. Една от основната ни ценност е толерантността. Независимо от различията между всеки един индивид, ние вярваме, че е възможно да живеем в свят изпълнен с мир и благоденствие, независимо от нашите различни политически, правни, религиозни и икономически възгледи, толерантността е стремеж те да бъдат опознати и оценени.всички новини октомври » 
|   Благоевград   |   Бургас   |   Варна   |   Велико Търново   |   Видин   |   Враца   |   Габрово   |   Димитровград   |   Добрич   |   Дупница   |   Казанлък   |   Кърджали   |   Кюстендил   |   Ловеч   |   Монтана  

|   Пазарджик   |   Перник   |   Плевен   |   Пловдив   |   Правец   |   Разград   |   Русе   |   Силистра   |   Сливен   |   Смолян   |   Созопол   |   София   |   Стара Загора   |   Търговище   |   Хасково   |   Шумен   |   Ямбол  
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече Разбрах
eXTReMe Tracker