Актьори


Снежина Русинова-Здравкова
Снежина Русинова-Здравкова

Снежина Русинова-Здравкова

Snejina Rusinova-Zdravkova

Дата на раждане: 11.12.1958Родена в Сливен в семейство на актьори, което обуславя по-нататъшния й път и професионално развитие. Завършила е Великотърновския университет, специалност френска филология. Учила е класическо пеене. С театрални преводи се занимава още от ученическите си години. Като изявен театрален преводач се налага през 1997 г. с превода на пиесата „Енигматични вариации” на Ерик-Еманюел Шмит, поставена и дълги години играна на сцената на Народния театър „Иван Вазов”. Превела е всички пиеси на Ерик-Еманюел Шмит, голяма част от пиесите на Ясмина Реза, Франсис Вебер, Жан Ануй, много съвременни автори, пишещи на френски език, оперни либрета, както и български пиеси и филмови сценарии на френски. Заедно с Харалампи Аничкин и Владко Мурдаров основател на Клуб на Театралните преводачи.

За връзка:  snejinaz@gmail.com 

Née à Sliven dans une famille d'acteurs, ce qui détermine sa voie professionnelle. Diplômée en lettres françaises мmodernes de l'Université de Veliko Tarnovo.  Elle a étudié le chant classique. Travaillant sur des traductions théâtrales depuis le lycée, elle se fait remarquer comme traductrice de théâtre en 1997 avec la traduction de la pièce "Variations énigmatiques» d'Eric-Emmanuel Schmitt, jouée pendant de nombreuses années sur la scène du Théâtre National "Ivan Vazov". Elle a traduit toutes les pièces de Eric-Emmanuel Schmitt, la plupart des pièces de Yasmina Reza, Francis Weber, Jean Anouilh, beaucoup d'auteurs contemporains écrivant en français, des  livrets d'opéra, ainsi que des pièces bulgares et scénarios en français. Avec Haralampi Anichkin et Vladko Murdarov  elle a fondé le Club des Traducteurs de Theatre "From page to stage". 
 

Born in Sliven into an actors' family, which later defined the course of her professional development. She graduated with a degree in French philology from the University of Veliko Tarnovo and also studied classical singing. She has been doing theatrical translations since her time at school. She proved to be a renowned theatrical translator in 1997 with her translation of Éric-Emmanuel Schmitt's "Variations Énigmatiques" ("Enigmatic Variations"), which was set and played for many years on the stage of the Ivan Vazov National Theatre. She has translated the complete plays of Éric-Emmanuel Schmitt, most of Yasmina Reza's, Francis Veber's and Jean Anouilh's plays, many modern French writings, opera librettos, as well as Bulgarian plays and film scripts into French. Together with Haralampi Anichkin and Vladko Murdarov, she established the Theatrical Translators Club
 

 

ПИЕСИ
поставени в български театри
в превод на Снежина РУСИНОВА-ЗДРАВКОВА

D’ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT
ОТ ЕРИК-ЕМАНЮЕЛ ШМИТ

 1. КИКИ ВАН БЕТОВЕН - ТЕАТЪР 199, Постановка Георги Дюлгеров, трейлър
   
 2. РАЗВРАТНИКЪТ (LE LIBERTIN) - ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „СОФИЯ”, Постановка проф.Здравко Митков-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ВАРНА, ПЛОВДИВ, СЛИВЕН, ЯМБОЛ  
   
 3. ЕНИГМАТИЧНИ ВАРИАЦИИ (VARIATIONS ÉNIGMATIQUES) - НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ” – СОФИЯ, Постановка проф. Христо Христов, ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР РУСЕ, БУРГАС, ГАБРОВО
   
 4. ЕНИГМАТИЧНИ ВАРИАЦИИ (VARIATIONS ÉNIGMATIQUES)  ДРАМАТИЧНО КУКЛЕН ТЕАТЪР - ВРАЦА 
   
 5. ХОТЕЛ МЕЖДУ ТОЯ И ОНЯ СВЯТ (L’HÔTEL DES DEUX MONDES) - ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „СОФИЯ” - Постановка проф.Здравко Митков, ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ВАРНА, ПЛОВДИВ, РУСЕ, ПЕРНИК, ЯМБОЛ,
   
 6. ЖЕНИТЕ СРЕЩУ ДОН ЖУАН - (НОЩ ВЪВ ВАЛОНИЯ) (LA NUIT DE VALOGNES) ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ВРАЦА Постановка Николай Поляков
   
 7. ГОСПОДИН ИБРАXИМ И ЦВЕТОВЕТЕ НА КОРАНА (MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN) - НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ” – СОФИЯ постановка: СНЕЖИНА ТАНКОВСКА,
   
 8. ОСКАР И РОЗОВАТА ДАМА (OSCAR ET LA DAME ROSE) - МАЛЪК ГРАДСКИ ТЕАТЪР „ЗАД КАНАЛА” Постановка проф. Атанас Атанасов
   
 9. ДРЕБНИ БРАЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (PETITS CRIMES CONJUGAUX) - НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ” – СЦЕНА „СЪЛЗА И СМЯХ” - СОФИЯ Постановка проф.Здравко Митков 
   
 10. МОЯТ ЖИВОТ С МОЦАРТ (MA VIE AVEC MOZART) – с ПЛОВДИВСКА ФИЛХАРМОНИЯ 
   
 11. ХОТЕЛ МЕЖДУ ТОЯ И ОНЯ СВЯТ - Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов" Велико Търново
   
 12. МОЯТ ЖИВОТ С МОЦАРТ - Варна 2013 с Варненска филхармония, Ина Кънчева, Атанас Младенов, Ралица Ралинова
   
 13. ПОСЕТИТЕЛЯТ - на Ерик-Еманюел Шмит в театър "Сълза и смях" - режисьор Александър Чобанов 2016
   
 14. ТЕКТОНИКА НА ЧУВСТВАТА - Ерик-Еманюел Шмит постановка на Недялко Делчев в Драматичен театър "Стефан Киров" Сливен 2017
   

CREATIONS DE TRADUCTIONS D’AUTRES AUTEURS
ПОСТАНОВКИ НА ПРЕВОДИ НА ПИЕСИ ОТ ДРУГИ АВТОРИ
поставени в български театри

 

 1. "БОГЪТ НА КАСАПНИЦАТА" на Ясмина Реза , постановка на Антон Угринов в Народен театър "Иван Вазов"
   
 2. "ИМЕТО" -  Матийо Дьолапорт и Александър дьо ла Пателиер - постановка на Здравко Митков в Сатиричен театър "Алеко Константинов"
   
 3. "АЗ ДОСАДНИКЪТ"  – Фр. Вебер, постановка Богдан Петканин, 2015 Музикално-театрален център - Разград
   
 4. "ИСТИНАТА"- Флориан Зелер постановка на Борислав Чакринов в Драматичен театър "Стефан Киров" Сливен 2017
   
 5. "ЛЪЖАТА" - Флориан Зелер постановка на Борислав Чакринов в Драматичен театър "Адриана Будевска" Бургас 2017
   
 6. "ПРОЩАЛНА ВЕЧЕРЯ" - Матийо Дьолапорт и Александър дьо ла Пателиер - постановка на Здравко Митков в Сатиричен театър "Алеко Константинов" 2017
   
 7. "РАЗДЕЛЯМ ДВОЙКИ ПО ДОМОВЕТЕ" - Тристан Птижирар - постановка на Здравко Митков в Младежки театър "Николай Бинев" 2017
   
 8. "БАЩАТА" Флориан Зелер, постановка на Диана Добрева в в Народен театър "Иван Вазов"2018
   
 9. АЗ ПЛАЩАМ– Ив Жамиак (MONSIEUR AMILCAR – Yves JAMIAQUE) - в Народен театър "Иван Вазов" постановка: ВЛАДЛЕН АЛЕКСАНДРОВ
   
 10. ЖИВОТ х 3 – Ясмина РЕЗА постановка на Маргарита Мачева в Куклено-Драматичен театър "Васил Друмев" Шумен 2018
 

D’AUTRES AUTEURS
ПРЕВОДИ НА ПИЕСИ ОТ ДРУГИ АВТОРИ
поставени в български театри

 1. ЖИВОТ х 3 – Ясмина РЕЗА  ( TROIS VERSIONS DE LA VIE – Yasmina REZA )– ТЕАТЪР 199, СОФИЯ Постановка Явор Гърдев 
   
 2. ЖИВОТ В ТРИ ВЕРСИИ – Ясмина РЕЗА  ( TROIS VERSIONS DE LA VIE – Yasmina REZA ) – Драматичен театър "Стефан Киров" Сливен, Драматичен театър "Н.О.Масалитинов" Пловдив  -  Постановка Ивайло Христов 
   
 3. БОЖЕСТВАТА НА КАСАПИТЕ
 4. – Ясмина РЕЗА  (LE DIEU DU CARNAGE - Yasmina REZA) – МОДЕРЕН ТЕАТЪР – СОФИЯ Постановка проф.Пламен Марков
   
 5. ДАСКАЛ – Жан-Пиер ДОПАНЬ (PROF – Jean-Pierre DOPAGNE ) - НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ” – СОФИЯ Постановка проф. Борислав Чакринов
   
 6. НАТРАПНИКЪТ – Франсиз ВЕБЕР (L’EMMERDEUR – Francis VEBER ) – Продуцентска компания МОНТФИЗ в Държавен сатиричен театър
   
 7. БАЛЪТ НА КРАДЦИТЕ – Жан АНУЙ (LE BAL DES VOLEURS – Jean ANOUILH) - НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ” – СОФИЯ  постановка: ТИЕРИ АРКУР 
   
 8. БРАЧНА ИЛЮЗИЯ – Ерик АСУС, НАГРАДА МОЛИЕР 2010 ЗА ДРАМАТУРГИЯ (L’ILLUSION CONJUGALE – Eric ASSOUS Prix Molière 2010 de l’auteur francophone vivant) - ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ГАБРОВО – Постановка Бойко Илиев
   
 9. СВЯТ'О – ("HOLY") - Столичен куклен театър
   
 10. Вятърът в тополите - Жералд Сиблерас – ("LE VENT DES PEUPLIERS - Gérald Sibleyras") - Младежки театър "Николай Бинев"

AUTRES TRADUCTIONS
ДРУГИ ПРЕВЕДЕНИ ПИЕСИ

 1. LE VISITEUR - Eric-Emmanuel SCHMITT - ПОСЕТИТЕЛЯТ - Ерик-Еманюел ШМИТ
   
 2. LA TECTONIQUE DES SENTIMENTS - Eric-Emmanuel SCHMITT,  ТЕКТОНИКА НА ЧУВСТВАТА - Ерик-Еманюел ШМИТ
   
 3. MILAREPA - Éric-Emmanuel SCHMITT, МИЛАРЕПА - Ерик-Еманюел ШМИТ
   
 4. COURTES PIECES - Eric-Emmanuel SCHMITT,  КРАТКИ ПИЕСИ - Ерик-Еманюел ШМИТ
   
 5. MES ÉVANGILES - LA NUIT DES OLIVIERS - Éric-Emmanuel SCHMITT, МОИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ – НОЩТА НА МАСЛИНОВИТЕ ДРЪВЧЕТА - Ерик-Еманюел ШМИТ
   
 6. MES ÉVANGILES – L’ÉVANGILE SELON PILATE - Éric-Emmanuel SCHMITT, МОИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ – ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ПИЛАТ - Ерик-Еманюел ШМИТ
   
 7. LES FINES BOUCHES - Jean-Pierre DOPAGNE, ИЗТЪНЧЕНО – Жан-Пиер ДОПАНЬ
   
 8. RUE BABYLONE – Jean-Marie BESSET, УЛИЦА ВАВИЛОН ( ГАМЕН СРЕЩУ ДЖЕНТЪЛМЕН) – Жан-Мари БЕСЕ
   
 9. POUR LOUIS DE FUNES – Valère NOVARINA, ЗА ЛУИ ДЬО ФЮНЕС – Валер НОВАРИНА 
   
 10. REGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIETE MODERNE – Jean-Luc LAGARCE, ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО – Жан-Люк ЛАГАРС
   
 11. LA RÉVOLTE DES ANGES  Enzo CORMANN, БУНТЪТ НА АНГЕЛИТЕ – Ензо КОРМАН
   
 12. L’HOMME DU HASARD - – Yasmina REZA, СЛУЧАЙНО СРЕЩНАТ – Ясмина РЕЗА
   
 13. PAWANA – Jean-Marie Gustave Le CLEZIO, ПАУАНА – Жан-Мари Гюстав Льо КЛЕЗИО
   
 14. HAUTE EST LA TOUR  - Franck PAVLOFF, ВИСОКА Е КУЛАТА – Франк ПАВЛОФ
   
 15. BATAILLES – Roland TOPOR, Jean-Michel RIBES, БИТКИ – Ролан ТОПОР, Жан-Мишел РИБ
   
 16. KIKI VON BEETHOVEN – Eric-Emmanuel SCHMITT, КИКИ ВАН БЕТОВЕН – Ерик-Еманюел ШМИТ
   
 17. "LE VENT DES PEUPLIERS" - Gérald Sibleyras, Вятърът в тополите - Жералд Сиблерас
   
 18. "Щастието" - Ерик Асус ("Le Bonheur" - Eric Assous)
   
 19.  ("Rupture à domicile" - Tristan Petitgirard) - награда "Молиер" 2015 за френскоезичен съвременен автор
   
 20. "Името" - Матийо Дьолапорт и Александър дьо ла Пателиер - ("Le Prénom" - Matthieu Delaporte & Alexandre de la Patellière)
 21. "Чичовци с пищови" по Албер Симонен ("Tontons flingueurs" d'après l'oeuvre d'Albert Simonin)
 22. "ВСИЧКО, КОЕТО ПОЖЕЛАЕТЕ" Матийо Дьолапорт и Александър дьо ла Пателиер - ("TOUT CE QUE VOUS VOULEZ" - Matthieu Delaporte & Alexandre de la Patellière)
 23. "МАЙКАТА" Флориан Зелер - "LA MERE" Florian Zeller 
 24. "BELLA FIGURA"  Ясмина Реза     "BELLA FIGURA" Yasmina Reza

ИЗДАДЕНИ ПРЕВОДИ

 1. LE PULL-OVER ROUGE OU LE RÊVE BLEU – Marcel TAVÉ,  ЧЕРВЕНИЯТ ПУЛОВЕР ИЛИ СИНЯТА МЕЧТА – Марсел ТАВЕ
   
 2. L’AUBE LE SOIR OU LA NUIT – Yasmina REZA, ЗАЗОРЯВАНЕ ВЕЧЕР ИЛИ НОЩЕМ – Ясмина РЕЗА - Издателство ПУЛСИО 2009
   
 3. Ерик-Еманюел ШМИТ ТЕАТЪР 1 Издателство ЛЕГЕ АРТИС 2010
   
 4. Ерик-Еманюел ШМИТ ТЕАТЪР 2 Издателство ЛЕГЕ АРТИС 2013
   

СУБТИТРИ НА ОПЕРНИ СПЕКТАКЛИ

 1. "Силата на съдбата" Верди, "La Forza del destino" Verdi
  "Лакме" - Лео Делиб; "Дон Кихот" и "Вертер" Жюл Масне; "Хофманови разкази" - Жак Офенбах; "Кармен" - Жорж Бизе; "Робер Дяволът" - Джакомо Майербер; "Слугинята-господарка" - Джовани Перголези; "Любовен еликсир" - Гаетано Доницети, "Травиата", "Набуко", "Аида", "Дон Карлос", "Бал с маски"- Джузепе Верди (на български и френски език), "Детето и вълшебствата" - Морис Равел, "Фиделио" Бетовен, "Пепеляшка" - Росини, "Борис Годунов" М.Мусоргски, "Ловци на бисери" Жорж Бизе, "Тоска" и "Турандот" Дж.Пучини, "Селска чест" П.Маскани, "Мадам Бътерфлай",  "Джани Скики" Пучини; "Риголето" ("Rigoletto") на Джузепе Верди; "Норма" ("Norma") на Винченцо Белини, "Палячи" Леонкавало.
ИНТЕРВЮТА

http://bnr.bg/post/100731772

http://www.bitelevision.com/kulturno-02-12-2015/

http://bnt.bg/part-of-show/dnite-na-belgijskata-kultura-v-ba-lgariya

http://bnr.bg/hristobotev/post/100612348

http://bnr.bg/aboutbnr/post/100612900

https://www.facebook.com/Embassy-of-Belgium-in-Sofia-533386760057574/

http://bnr.bg/horizont/post/100577873

http://bnr.bg/horizont/post/100550831/snejina-rusinova-zdravkova-za-teatara-s-lubov

http://bnr.bg/post/100293425

http://theatre.art.bg/img/audio/Snezhi.MP3


http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Thematic/grafiti/Culture/Pages/AneFrank.aspx
 
http://www.youtube.com/watch?v=c2LvW8r5KhA&feature=share

http://www.satirata.bg/postanovki/dosadnikyt-pernik/

http://bnt.bg/bg/productions/57/edition/18357/recepta_za_kultura_3_dekemvri_2011

http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Thematic/grafiti/Culture/Pages/MeglenaKaralambova.aspx


http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=721072

 

Постановки с участието на Снежина Русинова-Здравкова

Галерия снимки от представления на Снежина Русинова-Здравкова

Новини за Снежина Русинова-Здравкова

21.5.2019
Откритата сцена на Театър „София“ отново примамва с богата програма
Снежина Русинова-Здравкова (преводач) и Зорница Китинска (преводач). Гостуващи са социално ангажирания спектакъл с документален характер "Лоши деца" на Театър "Реплика" и "Колекционерът" по романа на Джон Фаулз на Клас
9.4.2019
"ЕМИГРАНТСКИ РАЙ" И "РАЗВРАТНИКЪТ" ВЛИЗАТ В СПИСЪКА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ЗРИТЕЛИ
Снежина Русинова-Здравкова, режисьор Стоян Радев. Титри на английски език ще има на всяка следваща дата за тези постановки. За да сте сигурни, че ще получите места с отлична видимост както към титрите, така и към сцената, направете своята резерваци
17.1.2019
РАЗВРАТНИКЪТ - ПРЕМИЕРА НА 17 ЯНУАРИ 2019
Снежина Русинова-Здравкова  режисьор Стоян Радев сценография Никола Тороманов костюми Елис Вели композитор Виктор Стоянов фотограф Павел Червенков Участват: Ириней Константинов, Лилия Маравиля, Петя Силянова, Симона Х
23.10.2018
ВЛАДО ПЕНЕВ ЧЕСТВА ЮБИЛЕЙ С ПРЕМИЕРА НА ДИАНА ДОБРЕВА
Снежина Русинова-Здравкова... „Бащата” от Флориан Зелер събира на сцената Юлиан Вергов, Теодора Духовникова, Радина Кърджилова, Мария Каварджикова и Константин Еленков Големият актьор Владимир Пенев ще отбележи юбилейния си 60-ти рожден ден с премиера в Народния те
25.8.2017
Първа премиера за сезона в Младежки театър
Снежина Русинова-Здравкова Режисьор – проф. Здравко Митков Сценография и костюми – Петър Митев Фотограф – Гергана Дамянова Актьори – Искра Донова, Николай Луканов, Михаил Билалов РАЗДЕЛЯМ ДВОЙКИ ПО ДОМОВЕТЕ 
26.11.2016
Премиера на "БОГЪТ НА КАСАПНИЦАТА" в Народен театър "Иван Вазов"
Снежина Русинова-Здравкова Режисьор Антон Угринов Художник Никола Тороманов Композитор Калин Николов Действащи лица и изпълнители: АНЕТ РЕЙ - АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА АЛЕН РЕЙ - ВЛАДИМИР КАРАМАЗОВ ВЕРОНИК УЛИЕ - РАДЕНА ВЪЛКАНОВА МИШ
1.12.2015
Народен театър „Иван Вазов” влиза в последния месец на календарната 2015 година със свое списание и юбилейни представления
Снежина Русинова-Здравкова. Сценография и костюми Тони Кондев. Видео-художник – Рене Беекман. Композитор – Сашо Младенов. Художник на плаката и програмата – Стефан Десподов. Фотограф – Иво Хаджимишев. Драматург – Светлан
24.11.2015
Мариус Донкин играе за 150-ти път спектакъла “Господин Ибрахим и цветята на Корана”
Снежина Русинова-Здравкова Сценография и костюми Тони Кондев Видео-художник – Рене Беекман Композитор – Сашо Младенов Художник на плаката и програмата – Стефан Десподов Фотограф – Иво Хаджимишев Драматург – С
4.1.2013
Програма януари 2013 - Театрален салон "Георги Русев", Перник
Снежина Русинова-Здравкова, реж.Богдан Петканин, участват Мариан Бачев, Александър Кадиев, Александър Дойнов, Александър Сано, Петьо Петков - Шайбата, Михаил Петров
 
|   Благоевград   |   Бургас   |   Варна   |   Велико Търново   |   Видин   |   Враца   |   Габрово   |   Димитровград   |   Добрич   |   Дупница   |   Казанлък   |   Кърджали   |   Кюстендил   |   Ловеч   |   Монтана  

|   Пазарджик   |   Перник   |   Плевен   |   Пловдив   |   Правец   |   Разград   |   Русе   |   Силистра   |   Сливен   |   Смолян   |   Созопол   |   София   |   Стара Загора   |   Търговище   |   Хасково   |   Шумен   |   Ямбол  
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече Разбрах
eXTReMe Tracker