Актьори


Снежина Русинова-Здравкова
Снежина Русинова-Здравкова

Снежина Русинова-Здравкова

Snejina Rusinova-Zdravkova

Дата на раждане: 11.12.1958Родена в Сливен в семейство на актьори, което обуславя по-нататъшния ѝ път и професионално развитие. Завършила е Великотърновския университет, специалност френска филология. Учила е класическо пеене. С театрални преводи се занимава още от ученическите си години. Като изявен театрален преводач се налага през 1997 г. с превода на пиесата „Енигматични вариации” на Ерик-Еманюел Шмит, поставена и дълги години играна на сцената на Народния театър „Иван Вазов”. Превела е всички пиеси на Ерик-Еманюел Шмит, търсена за превод на пиеси от Ясмина Реза, Франсис Вебер, Жан Ануй, Флориан Зелер, както и от много съвременни автори, пишещи на френски език, за превод и субтитри на оперни либрета, както и за превод на френски език на български пиеси и филмови сценарии. Заедно с Харалампи Аничкин и Владко Мурдаров основател на Клуб на Театралните преводачи.

За връзка:  snejinaz@gmail.com 

Née à Sliven dans une famille d'acteurs, ce qui détermine sa voie professionnelle. Diplômée en lettres françaises modernes de l'Université de Veliko Tarnovo. Travaillant sur des traductions théâtrales depuis le lycée, elle se fait remarquer comme traductrice de théâtre en 1997 avec la traduction de la pièce "Variations énigmatiques» d'Éric-Emmanuel Schmitt, jouée pendant de nombreuses années sur la scène du Théâtre National "Ivan Vazov". Elle a traduit toutes les pièces d’Éric-Emmanuel Schmitt, elle est recherchée pour la traduction des pièces de Yasmina Reza, Francis Weber, Jean Anouilh, Florian Zeller, beaucoup d'auteurs contemporains du théâtre francophone, de livrets d'opéra, ainsi que des pièces bulgares et scénarios de cinéma en français. 
 

Born in Sliven into an actors' family, which later defined the course of her professional development. She graduated with a degree in French philology from the University of Veliko Tarnovo and also studied classical singing. She has been doing theatrical translations since her time at school. She proved to be a renowned theatrical translator in 1997 with her translation of Éric-Emmanuel Schmitt's "Variations Énigmatiques" ("Enigmatic Variations"), which was set and played for many years on the stage of the Ivan Vazov National Theatre. She has translated the complete plays of Éric-Emmanuel Schmitt, Yasmina Reza's, Francis Veber's, Jean Anouilh's, Florian Zeller’s plays, many modern French writings authors, opera librettos and subtitles, as well as Bulgarian plays and film scripts into French. Together with Haralampi Anichkin and Vladko Murdarov, she established the Theatrical Translators Club
 

 

ПИЕСИ
поставени в български театри
в превод на Снежина РУСИНОВА-ЗДРАВКОВА

PIECES mises en scène dans les théâtres bulgares
dans la traduction de Snéjina Roussinova-Zdravkova

 1. АЗ ПЛАЩАМ  Ив Жамиак MONSIEUR AMILCAR – Yves JAMIAQUE - постановка Владлен Александров Народен театър "Иван Вазов"
   
 2. АЗ, ДОСАДНИКЪТ – Фр. Вебер, постановка Богдан Петканин, L’EMMERDEUR Francis Veber Музикално-театрален център – Разград
   
 3. БАЛЪТ НА КРАДЦИТЕ  Жан АНУЙ LE BAL DES VOLEURS – Jean ANOUILH постановка Тиери Аркур  - Народен Театър „Иван Вазов” – София
   
 4. БАЩАТА Флориан Зелер LE PÈRE Florian Zeller, постановка Диана Добрева Народен театър "Иван Вазов"  
   
 5. БОГЪТ НА КАСАПНИЦАТА Ясмина Реза постановка Антон Угринов Народен Театър „Иван Вазов” – София
   
 6. БОЖЕСТВАТА НА КАСАПИТЕ Ясмина Реза  LE DIEU DU CARNAGE - Yasmina REZA Постановка проф.Пламен Марков – Модерен Театър – София –
   
 7. БРАЧНА ИЛЮЗИЯ  – Ерик АСУС, награда Молиер 2010 за драматургия (L’ILLUSION CONJUGALE – Eric ASSOUS Prix Molière 2010 de l’auteur francophone vivant) Постановка Бойко Илиев - Драматичен Театър Габрово –
   
 8. ВЯТЪРЪТ В ТОПОЛИТЕ Жералд Сиблерас – "LE VENT DES PEUPLIERS - Gérald Sibleyras" – постановка Владимир Люцканов Младежки театър "Николай Бинев"
   
 9. ГОСПОДИН ИБРАXИМ И ЦВЕТОВЕТЕ НА КОРАНА Ерик-Еманюел Шмит MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN - Eric-Emmanuel SCHMITT постановка Снежина Танковска Народен Театър „Иван Вазов” – София
   
 10. ДАСКАЛ – Жан-Пиер Допань PROF – Jean-Pierre DOPAGNE - Народен Театър „Иван Вазов” – София постановка проф. Борислав Чакринов, нова постановка Юрий Дачев
   
 11. ДРЕБНИ БРАЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Ерик-Еманюел Шмит PETITS CRIMES CONJUGAUX - Eric-Emmanuel SCHMITT - постановка проф.Здравко Митков  Народен Театър „Иван Вазов” – София – Сцена „Сълза и Смях” - София
   
 12. ЕНИГМАТИЧНИ ВАРИАЦИИ Ерик-Еманюел Шмит VARIATIONS ÉNIGMATIQUES - Eric-Emmanuel SCHMITT Народен Театър „Иван Вазов” – София, постановка проф. Христо Христов Драматичен Театър Русе, Бургас, Габрово, Драматично Куклен Театър – Враца, Театър на Българската Армия
   
 13. ЖЕНИТЕ СРЕЩУ ДОН ЖУАН - Ерик-Еманюел Шмит LA NUIT DE VALOGNES - Éric-Emmanuel Schmitt постановка Николай Поляков Драматичен Театър Враца
   
 14. ЖИВОТ В ТРИ ВЕРСИИ Ясмина РЕЗА TROIS VERSIONS DE LA VIE – Yasmina REZA постановка Ивайло Христов – Драматичен театър "Стефан Киров" Сливен, Драматичен театър "Н.О.Масалитинов" Пловдив 
   
 15. ЖИВОТ х 3 – Ясмина РЕЗА TROIS VERSIONS DE LA VIE – Yasmina REZA – Театър 199, София постановка Явор Гърдев, постановка на Маргарита Мачева в Куклено-Драматичен театър "Васил Друмев" Шумен
   
 16. ИМЕТО Матийо Дьолапорт и Александър дьо ла Пателиер - LE PRENOM Matthieu Delaporte & Alexandre de la Patellière - постановка Здравко Митков Сатиричен театър "Алеко Константинов"  
   
 17. ИСТИНАТА - Флориан Зелер LA VÉRITÉ Florian Zeller постановка Борислав Чакринов Драматичен театър "Стефан Киров" Сливен
   
 18. КИКИ ВАН БЕТОВЕН Ерик-Еманюел Шмит KIKI VAN BEETHOVEN - Éric-Emmanuel Schmitt ТЕАТЪР 199, Постановка Георги Дюлгеров, трейлър
   
 19. НАТРАПНИКЪТ Франсиз ВЕБЕР L’EMMERDEUR – Francis VEBER – Продуцентска компания МОНТФИЗ в Държавен сатиричен театър
   
 20. ОСКАР И РОЗОВАТА ДАМА Ерик-Еманюел Шмит OSCAR ET LA DAME ROSE - Eric-Emmanuel SCHMITT Малък Градски Театър „Зад Канала” постановка проф. Атанас Атанасов
   
 21. ПОСЕТИТЕЛЯТ - на Ерик-Еманюел Шмит в театър "Сълза и смях" - режисьор Александър Чобанов 2016
   
 22. ПРОЩАЛНА ВЕЧЕРЯ - Матийо Дьолапорт и Александър дьо ла Пателиер – UN
   
 23. DÎNER D’ADIEU - Matthieu Delaporte & Alexandre de la Patellière, постановка Здравко Митков Сатиричен театър "Алеко Константинов"
   
 24. РАЗВРАТНИКЪТ Ерик-Еманюел Шмит LE LIBERTIN - Éric-Emmanuel Schmitt- Драматичен Театър „София”, -Драматичен Театър Варна, Пловдив, Сливен, Ямбол  
   
 25. РАЗДЕЛЯМ ДВОЙКИ ПО ДОМОВЕТЕ - Тристан Птижирар - постановка Здравко Митков Младежки театър "Николай Бинев" ("RUPTURE À DOMICILE" - Tristan Petitgirard) - награда "Молиер" 2015 за френскоезичен съвременен автор
   
 26. СВЯТ'О – ("HOLY") - Столичен куклен театър СИНЪТ Флориан Зелер, LE FILS Florian Zeller постановка на Диана Добрева Народен театър "Иван Вазов"
   
 27. ИНАЧЕ КАЗАНО в Младежкия театър L’ENVERS DU DÉCOR Florian Zeller
   
 28. ТЕКТОНИКА НА ЧУВСТВАТА - Ерик-Еманюел Шмит постановка на Недялко Делчев в Драматичен театър "Стефан Киров" Сливен 2017
   
 29. ХОТЕЛ МЕЖДУ ТОЯ И ОНЯ СВЯТ Ерик-Еманюел Шмит L’HÔTEL DES DEUX
   
 30. MONDES - Éric-Emmanuel Schmitt - Драматичен Театър „София” - постановка проф.Здравко Митков, Драматичен Театър Варна, Пловдив, Русе, Перник, Ямбол, Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов" Велико Търново

ПРЕВОДИ на ПИЕСИ непоставяни 
RADUCTIONS de PIECES non mises en scène
 

 1. БИТКИ – Ролан ТОПОР, Жан-Мишел РИБ - BATAILLES – Roland TOPOR, Jean-Michel RIBES
   
 2. БУНТЪТ НА АНГЕЛИТЕ – Енцо КОРМАН - LA RÉVOLTE DES ANGES Enzo CORMANN
   
 3. ВИСОКА Е КУЛАТА – Франк ПАВЛОФ HAUTE EST LA TOUR - Franck PAVLOFF
   
 4. ВСИЧКО, КОЕТО ПОЖЕЛАЕТЕ Матийо Дьолапорт и Александър дьо ла Пателиер - TOUT CE QUE VOUS VOULEZ - Matthieu Delaporte & Alexandre de la Patellière)
   
 5. ЗА ЛУИ ДЬО ФЮНЕС – Валер НОВАРИНА  POUR LOUIS DE FUNES – Valère NOVARINA
   
 6. ИЗТЪНЧЕНО – Жан-Пиер ДОПАНЬ LES FINES BOUCHES - Jean-Pierre DOPAGNЕ
   
 7. КРАТКИ ПИЕСИ - Ерик-Еманюел ШМИТ COURTES PIECES - Eric-Emmanuel SCHMITT
   
 8. МАЙКАТА" Флориан Зелер - LA MERE Florian Zeller
   
 9. МИЛАРЕПА - Ерик-Еманюел ШМИТ MILAREPA - Éric-Emmanuel SCHMITT
   
 10. МОИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ – ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ПИЛАТ - Ерик-Еманюел ШМИТ MES
   
 11. ÉVANGILES – L’ÉVANGILE SELON PILATE - Éric-Emmanuel SCHMITT
   
 12. МОИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ – НОЩТА НА МАСЛИНОВИТЕ ДРЪВЧЕТА - Ерик-Еманюел
   
 13. ШМИТ MES ÉVANGILES - LA NUIT DES OLIVIERS - Éric-Emmanuel SCHMITT
   
 14. ОБОЖАВАМ ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИТЕ (ВАШ БЕЗУСЛОВЕН ФЕН)– Карол Грийп
   
 15. J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES – Carole Greep
   
 16. ПАУАНА – Жан-Мари Гюстав Льо КЛЕЗИО PAWANA – Jean-Marie Gustave Le CLEZIO
   
 17. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО – Жан-Люк ЛАГАРС
   
 18. REGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIETE MODERNE – Jean-Luc LAGARCE
   
 19. СЛУЧАЙНО СРЕЩНАТ – Ясмина РЕЗА L’HOMME DU HASARD - – Yasmina REZA
   
 20. УЛИЦА ВАВИЛОН ГАМЕН СРЕЩУ ДЖЕНТЪЛМЕН – Жан-Мари БЕСЕ RUE
   
 21. BABYLONE – Jean-Marie BESSET
   
 22. ЩАСТИЕТО - Ерик АСУС LE BONHEUR - Eric ASSOUS 
   
 23. ЩЕ СИ СПОМНИШ ЗА МЕН Франсоа АРШАНБО - TU TE SOUVIENDRAS DE MOI - François ARCHAMBAULT
 

ПРЕВОДИ В ПРОЕКТ:
TRADUCTIONS EN PROJET:

 1. КЛУБЪТ НА ВДОВИЦИТЕ Жинет Бовè Гарсен LE CLAN DES VEUVES Ginette BEAUVAIS-GARCIN
   
 2. САМО ЧАС СПОКОЙСТВИЕ, МОЛЯ! Флориан Зелер UNE HEURE DE TRANQUILITE Florian Zeller 
   
 3. ДОПИТАЙ СЕ ДО КОМЕТИТЕ ЗА ПЛАНОВЕТЕ СИ Тристан Птижирар DES PLANS SUR LES COMÈTES Tristan Petitgirard)
   
 4. ПРЕДИ ДА ОТЛЕТИМ Флориан Зелер AVANT DE S’ENVOLER Florian Zeller
   
 5. ЕДМОН Алекси Мишалик EDMOND Alexis Michalik

ИЗДАДЕНИ ПРЕВОДИ:
TRADUCTIONS EDITEES

 1. ЧЕРВЕНИЯТ ПУЛОВЕР ИЛИ СИНЯТА МЕЧТА – Марсел ТАВЕ LE PULL-OVER ROUGE OU LE RÊVE BLEU – Marcel TAVÉ
   
 2. ЗАЗОРЯВАНЕ ВЕЧЕР ИЛИ НОЩЕМ – Ясмина РЕЗА L’AUBE LE SOIR OU LA NUIT – Yasmina REZA, - Издателство ПУЛСИО 2009
   
 3.  Ерик-Еманюел ШМИТ ТЕАТЪР 1 Издателство ЛЕГЕ АРТИС 2010
   
 4. Ерик-Еманюел ШМИТ ТЕАТЪР 2 Издателство ЛЕГЕ АРТИС 2013

В ПРОЕКТ
EN PROJET

 1. ВАВИЛОН – Ясмина РЕЗА BABYLONE – Yasmina REZA, - Издателство Лист
   

СУБТИТРИ НА ОПЕРНИ СПЕКТАКЛИ
SOUS-TITRES DE SPECTACLES D’OPERA

 1. Джузепе Верди G.Verdi:
  "Аида" Aida
  "Бал с маски"- Un ballo in maschera
  "Дон Карлос" Don Carlo
  "Набуко" Nabucco
  "Риголето" Rigoletto
  "Силата на съдбата", "La Forza del destino
  „Травиата" La Traviata

 2. Джакомо Пучини G. PUccini
  "Джани Скики" Gianni Schicchi
  "Мадам Бътерфлай Madame Butterfly
  "Тоска" Tosca
  "Турандот" Turandot

 3. Жюл Масне Jules Massenet
  "Дон Кихот" Don Quichotte
  "Вертер" Werther
  "Детето и вълшебствата" - Морис Равел, Maurice Ravel L’enfant et les sortilèges"

 4. Жорж Бизе Georges Bizet
  "Кармен" Carmen
  "Ловци на бисери Pêcheurs de perles
  "Лакме" - Лео Делиб; Lakmé Léo Délibes
  "Любовен еликсир" - Гаетано Доницети L’Elisir d’amore G. Donizetti
  "Норма" Винченцо Белини, Norma V. Bellini
  "Палячи" Леонкавало Pagliaci Leoncavallo
  "Пепеляшка" - Росини, La Cenerentola G. Rossini
  "Робер Дяволът" - Джакомо Майербер; Robert le Diable G. Meyerbeer
  "Селска чест" П. Маскани, Cavaleria rusticana P.Mascani
  "Слугинята-господарка" - Джовани Перголези; La Serva padrona G. Pergolesi
  "Борис Годунов" М. Мусоргски,
  "Фиделио" Лудвиг ван Бетовен, Fidelio L. van Beethoven
  "Хофманови разкази" - Жак Офенбах; Les Contes d’Hoffman Jacques Offenbach

 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
ИНТЕРВЮТА

http://bnr.bg/post/100731772

http://www.bitelevision.com/kulturno-02-12-2015/

http://bnt.bg/part-of-show/dnite-na-belgijskata-kultura-v-ba-lgariya

http://bnr.bg/hristobotev/post/100612348

http://bnr.bg/aboutbnr/post/100612900

https://www.facebook.com/Embassy-of-Belgium-in-Sofia-533386760057574/

http://bnr.bg/horizont/post/100577873

http://bnr.bg/horizont/post/100550831/snejina-rusinova-zdravkova-za-teatara-s-lubov

http://bnr.bg/post/100293425

http://theatre.art.bg/img/audio/Snezhi.MP3


http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Thematic/grafiti/Culture/Pages/AneFrank.aspx
 
http://www.youtube.com/watch?v=c2LvW8r5KhA&feature=share

http://www.satirata.bg/postanovki/dosadnikyt-pernik/

http://bnt.bg/bg/productions/57/edition/18357/recepta_za_kultura_3_dekemvri_2011

http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Thematic/grafiti/Culture/Pages/MeglenaKaralambova.aspx


http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=721072

 

Постановки с участието на Снежина Русинова-Здравкова

Галерия снимки от представления на Снежина Русинова-Здравкова

Новини за Снежина Русинова-Здравкова

10.2.2020
МАРИУС ДОНКИН И ЕРИК-ЕМАНЮЕЛ ШМИТ ЗАЕДНО НА СЦЕНАТА В «ГОСПОДИН ИБРАХИМ И ЦВЕТЯТА НА КОРАНА»
Снежина Русинова-Здравкова, сценографията и костюмите – на Тони Кондев, музиката – на Сашо Младенов, а художник на плаката е Стефан Десподов.
31.1.2020
ЕРИК-ЕМАНЮЕЛ ШМИТ СЕ СРЕЩА С ПОЧИТАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
Снежина Русинова-Здравкова, сценографията и костюмите – на Тони Кондев, музиката – на Сашо Младенов, а художник на плаката е Стефан Десподов.
20.1.2020
1600 ЗРИТЕЛИ АПЛОДИРАХА ПРЕМИЕРАТА НА „СИНЪТ” В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
Снежина Русинова-Здравкова Сценография: Мира Каланова Музика: Петя Диманова Хореография: Деян Георгиев Драматург на постановката: Мирела Иванова
14.1.2020
МАРИУС ДОНКИН И ЕРИК ЕМАНЮЕЛ ШМИТ ЗАЕДНО НА СЦЕНАТА В „ГОСПОДИН ИБРАХИМ И ЦВЕТЯТА НА КОРАНА“
Снежина Русинова-Здравкова, сценографията и костюмите – на Тони Кондев, музиката – на Сашо Младенов, а художник на плаката е Стефан Десподов. „Господин Ибрахим и цветята на Корана“ е носител на награда за най-добра адаптация
15.12.2019
СЛЕД ТРИУМФА НА „БАЩАТА“ – „СИНЪТ“ НА ФЛОРИАН ЗЕЛЕР В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
Снежина Русинова-Здравкова Сценография: Мира Каланова Музика: Петя Диманова Хореография: Деян Георгиев Драматург на постановката: Мирела Иванова Сезон 2019/2020 Премиера: 17 и 18 януари 2020 г. Голяма сцена
21.5.2019
Откритата сцена на Театър „София“ отново примамва с богата програма
Снежина Русинова-Здравкова (преводач) и Зорница Китинска (преводач). Гостуващи са социално ангажирания спектакъл с документален характер "Лоши деца" на Театър "Реплика" и "Колекционерът" по романа на Джон Фаулз на Клас
9.4.2019
"ЕМИГРАНТСКИ РАЙ" И "РАЗВРАТНИКЪТ" ВЛИЗАТ В СПИСЪКА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ЗРИТЕЛИ
Снежина Русинова-Здравкова, режисьор Стоян Радев. Титри на английски език ще има на всяка следваща дата за тези постановки. За да сте сигурни, че ще получите места с отлична видимост както към титрите, така и към сцената, направете своята резерваци
17.1.2019
РАЗВРАТНИКЪТ - ПРЕМИЕРА НА 17 ЯНУАРИ 2019
Снежина Русинова-Здравкова  режисьор Стоян Радев сценография Никола Тороманов костюми Елис Вели композитор Виктор Стоянов фотограф Павел Червенков Участват: Ириней Константинов, Лилия Маравиля, Петя Силянова, Симона Х
23.10.2018
ВЛАДО ПЕНЕВ ЧЕСТВА ЮБИЛЕЙ С ПРЕМИЕРА НА ДИАНА ДОБРЕВА
Снежина Русинова-Здравкова... „Бащата” от Флориан Зелер събира на сцената Юлиан Вергов, Теодора Духовникова, Радина Кърджилова, Мария Каварджикова и Константин Еленков Големият актьор Владимир Пенев ще отбележи юбилейния си 60-ти рожден ден с премиера в Народния те
25.8.2017
Първа премиера за сезона в Младежки театър
Снежина Русинова-Здравкова Режисьор – проф. Здравко Митков Сценография и костюми – Петър Митев Фотограф – Гергана Дамянова Актьори – Искра Донова, Николай Луканов, Михаил Билалов РАЗДЕЛЯМ ДВОЙКИ ПО ДОМОВЕТЕ 
26.11.2016
Премиера на "БОГЪТ НА КАСАПНИЦАТА" в Народен театър "Иван Вазов"
Снежина Русинова-Здравкова Режисьор Антон Угринов Художник Никола Тороманов Композитор Калин Николов Действащи лица и изпълнители: АНЕТ РЕЙ - АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА АЛЕН РЕЙ - ВЛАДИМИР КАРАМАЗОВ ВЕРОНИК УЛИЕ - РАДЕНА ВЪЛКАНОВА МИШ
1.12.2015
Народен театър „Иван Вазов” влиза в последния месец на календарната 2015 година със свое списание и юбилейни представления
Снежина Русинова-Здравкова. Сценография и костюми Тони Кондев. Видео-художник – Рене Беекман. Композитор – Сашо Младенов. Художник на плаката и програмата – Стефан Десподов. Фотограф – Иво Хаджимишев. Драматург – Светлан
24.11.2015
Мариус Донкин играе за 150-ти път спектакъла “Господин Ибрахим и цветята на Корана”
Снежина Русинова-Здравкова Сценография и костюми Тони Кондев Видео-художник – Рене Беекман Композитор – Сашо Младенов Художник на плаката и програмата – Стефан Десподов Фотограф – Иво Хаджимишев Драматург – С
4.1.2013
Програма януари 2013 - Театрален салон "Георги Русев", Перник
Снежина Русинова-Здравкова, реж.Богдан Петканин, участват Мариан Бачев, Александър Кадиев, Александър Дойнов, Александър Сано, Петьо Петков - Шайбата, Михаил Петров
 
|   Благоевград   |   Бургас   |   Варна   |   Велико Търново   |   Видин   |   Враца   |   Габрово   |   Димитровград   |   Добрич   |   Дупница   |   Казанлък   |   Кърджали   |   Кюстендил   |   Ловеч   |   Монтана  

|   Пазарджик   |   Перник   |   Плевен   |   Пловдив   |   Правец   |   Разград   |   Русе   |   Силистра   |   Сливен   |   Смолян   |   Созопол   |   София   |   Стара Загора   |   Търговище   |   Хасково   |   Шумен   |   Ямбол  
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече Разбрах
eXTReMe Tracker